Hizmet Sözleşmesi


YURTİÇİ & YURTDIŞI GEZİ – REZERVASYON – PAKET TUR- KAYIT VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Albaylı Turizm Organizasyon LTD.ŞTİ. (Yeni Baraj Mahallesi 68047 Sokak Beyoğlu Apartmanı A blok Kat1 Daire :2 Seyhan / Adana) ile hizmeti satın alan müşteri ve beraberindekiler arasında imzalanmıştır. (Tüketici olarak anılacaktır.)

ÖDEMELER

1. Yurtiçi otel ve tur satışlarında , rezervasyon bedelinin en az %35’i kayıt anında , bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödemesi gerekmektedir . Turun başlangıç tarihine veya otele giriş tarihine 7 gün ve daha az bir süre kalması halinde tur bedelinin tamamının kayıt anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam hizmet bedelinin %35’i cayma tazminat bedeli olarak tüketiciye fatura edilir.

2. Yurtdışı ve Gemi Turlarında , rezervasyon bedelinin en az %35’i kayıt anında , bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödemesi gerekmektedir . Turun başlangıç tarihine veya otele giriş tarihine 7 gün ve daha az bir süre kalması halinde tur bedelinin tamamının kayıt anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam hizmet bedelinin %35’i cayma tazminat bedeli olarak tüketiciye fatura edilir.

3. Kampanyalı satış ( erken rezervasyon indirimi ve promosyonlu satışlar gibi ) yoluyla , indirimli hizmet satın alan tüketici , hizmetin bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

4. Özel ürün ve hizmetlerde , toplam tutarın , hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödemesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam hizmet bedelinin %35 ‘i cayma tazminat bedeli olarak tüketiciye fatura edilir.

İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1. Seyahat acentesi gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden ; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden kaynaklı paket tura ait sözleşmeyi iptal edebilir . Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Seyahat acentesi , turu iptal ettiğini katılımcılara bildirmek ve tüketiciden almış olduğu tüm ücretleri 14 gün içinde geri ödemekle yükümlüdür . Vizeli programlarda vize işlemi tamamlanmış olsa dahi tur ücret iadesi yapılır. Vize bedeli iade edilmez. Paket turu satın alan tüketicilerin vize sorumlulukları kendilerine aittir.

2. Yurtiçi otel satışlarında , tüketicinin hizmetin başlamasına 29-15 gün kalaya kadar rezervasyonu / sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini, 14 günden az bir süre kala iptal etmesi halinde ise tamamını seyahat acentesine ödemeyi kabul , beyan ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri iptal hükmünde olup tarih değişikliği talepleri , ilgili maddelerde belirtilen süreler dikkate alınarak tüketici tarafından yazılı olarak bildirilecektir

3. Yurtiçi ve yurtdışı paket turlarda, kampanyalı paket tur satışlarında (erken rezervasyon indirimi ve promosyon başlıklı paket turlar gibi) rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren her ne sebeple olursa olsun gerçekleşecek iptallerde gezi bedelinin tamamı yanar ve iade yapılmaz .İsim , tarihli değişikliği ve devir talepleri kabul edilmez . Tüketici , bu durumda gezi bedelinin tamamını seyahat acentesine cayma bedeli olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4. Tüm Yurtiçi ve Yurtdışı hizmet iptallerinde ücret iadeleri , tüketicilere ödeme şekillerine göre yapılır. Döviz olarak yapılan ödemeler döviz cinsinden , TL olarak yapılan ödemeler TL cinsinden yapılır. Tüketici ücret iadelerinde kur farkı talep edemez.

5. Tüketici, yurtiçi otellerinin , indirimli satış döneminde (yurtiçi erken rezervasyon kampanyalarından ) satın almış olduğu indirimli ürünlerde mücbir sebepler dışında , herhangi bir sebeple ; isim ve tarih değişikliği , devir ve iptal talepleri kabul edilmez . Tüketici , bu durumda rezervasyon bedelinin tamamını seyahat acentesinden cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul , beyan ve taahhüt eder.

6. Kampanyalı paket tur satışlarında devir kabul edilmez.

7. Mücbir Sebepler ; Olumsuz hava koşulları , yol engeli ,grev , terör , savaş ihtimali , öngörülmez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa , taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir . Yolcunun veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıkları ve/veya ölümleri de tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış resmi kurul raporu olması şartıyla mücbir sebeptir.

8.Yurtdışı Turlarına kayıt yaptıran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır.Tur tarihine 30 günden az kalması durumunda %30 ceza , 20 gün ve daha az kalması durumunda %100 ceza uygulanır.Katılımcı iptal talebi ile birlikte sunulan Türkiye’den ki merciler den alınan hastane raporu, iş yeri izin belgeleri v.b evraklar , Türkiye dışındaki konaklayacakları otel ve alacakları hizmetlerin iptalinde maalesef kabul görmemektedir.

Tur Programımız minumum 17 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kalkışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur Gezgin Adana tarafından bildirilecektir.Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 2 Gün önce Gezgin Adana Turizm tarafından bildirilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Tura katılan tüketicinin , her türlü gezide 50cm X 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz , uçaklı seyahatlerde 20 kg bagaj götürme ve getirme hakkı vardır . Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir .

2. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Rezervasyon esnasında tur paket bedeli ve ek hizmet bedeli adı altında iki ayrı ücret makbuz karşılığında tahsil edilir. Alınan bu bedeller rehberlik ücretini de kapsamaktadır.

3. Kokan , akan i yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici , delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan , seyahat acentesinin ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

4. Tüketiciye ait bagajların kaybı veya hasarı durumunda , seyahat acentesinin personelinin ağır kusurundan doğmuş olması halinde , kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin , gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ ‘ si kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak seyahat acentesi tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Seyahat acentesi , tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından , hasarından ve çalınmasından en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur. Kaybolan eşyanın tüketicinin , kimliği , pasaportu vs. resmi evrakı olması halinde seyahat acentesi sorumluluk yüklenmeyecektir .

5. Otel veya gemiye varış günü odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmeyebilir. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 12.00’ye kadar odaların boşaltılmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı oteline göre farklı olabilir .

6. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Seyahat acentesi sorumludur. Seyahat acentesi ,tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri , gezi sırasında veya sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi , aynı zamanda fiyata dahil olmaya ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir.

7. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketiciler , kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar . Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicinin seyahat acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava , takipler ve seyahat acentesinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde , seyahat acentesinin sözleşmede imzası bulunan tüketiciye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur.

8. Seyahat acentesi , geziye katılan tüketicilerle , otel , taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır . Bu nedenle kendisi müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin , seyahat acentesi ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına ; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından , kara , hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden , arızalanmalarından , sis , fırtına , tipi ve her türlü hava koşullarından , yol engeli gibi sebeplerden , yol hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya ön görülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan , maddi manevi hasarlı kazalardan , konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden , seyahat acentesinin işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını taraflar bilmektedirler.

9. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu hava yolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapabilir . Hareket saati garanti edilemez . Taşıyıcı biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir . Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup , bu konudaki değişiklikler nedeni ile seyahat acentesi sorumlu tutulamaz. Bu sebeple iptal ve iade talebi de kabul edilemez .

10. Yurtdışı ve Kıbrıs uçuşlarında her iki ebeveyni ile seyahat edemeyecek olan 18 yaş altı çocuklar için noterden muvafakatname alınması zorunludur. Aksi taktirde uçuş yapılamaz.

HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ

Ayıplı veya kusurlu hizmet sunulması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca belirlenen maddi sınırlara göre Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

HİZMET GARANTİSİ

Yeterli katılım olması ve mücbir sebeplerin olmaması durumunda seyahat acentesi , gezi hakkında , verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri , yine yukarıda yazılı bedel mukabil yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

HİZMET GARANTİSİ :

Tüketici , Albaylı Turizm Organizasyon LTD.ŞTİ ‘nin bağlı olduğu grup şirketleri , işletmekte olduğu markalar , tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam , ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında ; kendisine bilgilendirme yapılmasına ve 6563 sayılı kanun uyarınca ticari elektronik iletiler, sms, mms, vb paylaşılmasına onay vermektedir. Tüketici verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu Albaylı Turizm Organizasyon LTD.ŞTİ.’nin işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve Albaylı Turizm Organizasyon LTD.ŞTİ. bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.